Jumaat, 22 Julai 2011

YANG PATUT KITA LIHAT.....( 2 )

YANG PATUT KITA LIHAT.....


MACAMLAH DIA TU PAKAR SEJARAH SANGAT

Inilah ucapan oleh Pakar Sejarah PAS, HJ Hadi. Macamlah dia sorang aje yang tau tentang sejarah Islam. Bercakap macam dah takde orang lain dah yang boleh dirujuk tentang hal-hal berkaitan sejarah Islam.

Posted by Picasa
Yang ini adalah posting dari rakan bloggers. Jadi kalau Pakar Sejarah PAS Hj Hadi ni atau mana-mana ahlul PAS yang handal-handal yang nak rod( membantah/menyanggah) fakta artikel ni silakan..
BACA SAMPAI HABIS DULU.. SYUKRAN KEPADA SAHABAT INI

Apa yang pasti Haji Hadi DENGAN SENGAJA TELAH MEMUTAR BELITKAN FAKTA dan MENYEMBUNYIKAN KEBENARAN YANG HAKIKI.

Yang disembunyikan Haji Hadi:

1... Perjanjian Al-Fudul atau disebut Hilf al-Fudul : FUDUL itu sendiri bermaksud "MULIA". Perjanjian al-Fudul dimeterai di rumah Abdullah bin Jad'an.

Perjanjian ini dimenterai diantara puak2 kaum Musyrikin Quraisy dari Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Asad bin Abdul 'Uzza, Zahrah bin Kallab dan Taym bin Murrah.

Perjanjian ini sebenarnya adalah perjanjian yang dibuat diantara kaum Muslimin yg dizalimi (ketika itu) dengan kaum pemerintah Kafir Musyrikin yang lebih memberikan penekanan kepada urusan PERDAGANGAN yang lebih adil.

2... Perjanjian Al-Fudul yg dimenterai dgn kaum pemerintah Musyrikin Quraisy di MEKAH ini di buat pada AWAL abad ke-7 Masihi. Perjanjian ini termenterai setelah terjadinya peperangan al-Fujjar dan setelah kaum Muslimin keluar dan berjalan membentuk dua barisan menuju Kaabah.

Peperangan Al-Fujjar berlaku semasa usia Baginda lima belas tahun ( 586 masihi ) manakala Mekah hanya berjaya diperintah mengikut acuan Islam oleh Nabi kita Nabi Muhamad saw pada tahun 628 masihi, iaitu selepas beberapa tahun perjanjian Al-Fudul dibuat.

Jika kita lihat fakta 1 dan 2 sahaja jelas menunjukkan bahawa yang ditentang oleh Nabi kita Nabi Nabi Muhamad saw adalah pemerintahan kejam kaum kafir terhadap muslimin dan bukan yang menentang pemerintahan sesama Islam sepertimana yang dilakukan oleh PAS dalam BERSIH.

3... Berdasarkan sirah Nabi dan sahabat, demonstrasi terhadap pemerintah Muslim dalam bentuk seperti ditunjukkan oleh masyarakat dunia hari ini (sama ada secara aman atau liar) tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabat radhiallahu ‘anhum.

Kekuatan sanad kisah perjanjian Al-Fudul juga pernah dipertikaikan. Kisah ini telah diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Hilyatul Auliya’ 1/40 berkata:

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Hasan, berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Shalih berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Aban dari Ishaq bin Abdullah dari Aban bin Shalih dari Mujahid dari Ibnu Abbas dari Umar bin al Khattab."

(*sanad: bermaksud salasilah atau pertalian antara beberapa orang rawi yg meriwayatkan sesuatu hadis. Atau jalan yang bersambung sampai kepada matan, perawi yang meriwayatkan matan hadits dan menyampaikannya. Sanad dimulai dari rawi yang awal (sebelum pencatat hadits) dan berakhir pada orang sebelum Rasulullah saw yakni Sahabat. Misalnya al-Bukhari meriwayatkan satu hadits, maka al-Bukhari dikatakan mukharrij atau mudawwin (yang mengeluarkan hadits atau yang mencatat hadits), perawi yang sebelum al-Bukhari dikatakan awal sanad sedangkan Sahabat yang meriwayatkan hadits itu dikatakan akhir sanad.)

Taraf riwayat ini sangat lemah dan ia bertentangan dengan hadith-hadith shahih yang lain. Kelemahannya adalah dari segi sanad dan matan.

4... Adapun dari segi sanad adalah kerana di dalam riwayat tersebut terdapat seorang yang bernama Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah.

Imam an Nasa’i berkata: “Dia seorang yang matruk (orang yang ditinggalkan haditsnya)”.

Imam al Bukhari berkata: “Para ulama’ meninggalkannya”.

Imam Baihaqi berkata: “Dia matruk“.

Imam Yahya bin Ma’in berkata: “Dia pendusta”.

Imam Ibnu Hibban berkata: “Dia membolak-balikkan sanad, memarfu’kan hadith mursal, dan Imam Ahmad melarang meriwayatkan hadithnya”.

5... Dari segi matan pula, riwayat tersebut menyebut Umar bin al Khattab, kerana kasahihan Umar ke dalam agama Islam ketika itu boleh dipertikaikan. Maka riwayat ini bertentangan dengan beberapa riwayat shahih yang lain.

Mengenai Islamnya Umar bin al Khattab seperti diriwayatkan dari Abdullah bin Umar disebut sepertimana yang dinyatakan diantaranya hadis yang terdapat di dalam Shahih al Bukhari serta hadis Bidayah Wan Nihayah 3/81 oleh Imam Ibnu Katsir.

Jelaslah jika dilihat fakta 3, 4 dan 5 sahaja secara terang-terangan menunjukkan hujjah-hujjah yang diguna pakai oleh PAS adalah terlalu lemah untuk mengISLAMkan demonstrasi.

Tidak ada satu pun panduan dari ulama salaf yang berdalilkan hadith sahih yang membenarkan demontrasi jalanan.

Ketahuilah wahai juak-juak PAS dalam Pakatan Haram bahawa amalan agama yang bersifat pasti dan qati’e berkaitan aqidah dan rukun Islam tidak boleh disamakan dengan amalan muamalat atau hubungan sesama manusia yang bersifat kurang pasti dan dzanni.

Ketahuilah wahai juak-juak PAS dalam Pakatan Haram bahawa amalan berdemonstrasi adalah sesuatu yang bid’ah dhalalah (perkara yang diada-adakan dan sesat hukumnya) jika ia dikaitkan dengan amalan beragama (contohnya mewajibkan orang ramai menyertai demonstrasi atas ‘fatwa’ agama atau justifikasi bahawa ia merupakan suatu ibadah).

6... Dalam bab muamalah, ulama usul fiqh telah membina satu kaedah usul iaitu “al-aslu fil asyyia al-ibahah ma lam yurid dalil at-tahrim” bermaksud “hukum asal sesuatu perkara itu adalah harus kecuali ada dalil tentang pengharamannya”. Yang secara terang menjelaskan terdapat banyak kemungkaran-kemungkaran yang didapati dari amalan berdemonstrasi terhadap pemerintah Muslim.

Dijelaskan bahawa berdemonstrasi terhadap pemerintah Muslim adalah berbentuk tasyabbuh, iaitu menyerupai perbuatan orang-orang kafir.

Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Barangsiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka mereka termasuk golongan tersebut.” [Hadith Riwayat Ahmad, shahih]

(Tidak semua perkara atau perbuatan orang-orang kafir mesti ditolak atau dilarang iaitu sesuatu yang bukan merupakan ciri-ciri khusus orang-orang kafir, sama ada aqidah, adat-istiadat, atau peribadatannya, dan hal itu tidak bertentangan dengan nas-nas serta prinsip-prinsip syariah, atau tidak dikhuatiri akan membawa kepada kerosakan. Maka yang demikian itu tidaklah termasuk dalam tasyabbuh.)

7... Syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albaani berpendapat bahawa perbuatan demonstrasi adalah termasuk dalam bentuk tasyabbuh terhadap orang kafir.

Pendapat beliau ini boleh dipakai terhadap Perhimpunan Bersih 2.0 kerana demonstrasi Bersih yang pertama dahulu telah membuktikan bahawa ia telah menimbulkan kerosakan, kesusahan dan kerugian harta benda kepada masyarakat awam.

8... Demonstrasi terhadap pemerintah juga boleh dimasukkan ke dalam kategori khuruj (keluar menentang pemerintah) yang mana ianya dilarang oleh Rasulullah s.a.w. dalam banyak hadith-hadith shahih.

Salah satunya sepertimana disebut didalam riwayat bahawa Said bin Jahman r.a. berkata:

“Aku datang kepada Abdullah bin Abu Aufa, matanya buta, aku mengucapkan salam." Beliau bertanya kepadaku: "Siapa engkau?" "Said bin Jahman, jawabku." Beliau bertanya: "Kenapa dengan ayahmu?" Aku katakan: "Al-Azariqah telah membunuhnya." Beliau berkata: "Semoga Allah melaknat Al-Azriqah, semoga Allah melaknat Al-Azriqah. Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam mengatakan bahawa mereka anjing-anjing neraka."

Aku bertanya: "(Yang dilaknat sebagai anjing-anjing neraka) Al-Azriqah sahaja atau Khawarij semuanya?" Aku katakan: "Beliau menjawab: Ya! Khawarij semuanya." Aku katakan: "Tetapi sesungguhnya pemerintah telah berbuat kezaliman kepada rakyatnya?" Maka beliau mengambil tanganku dan memegang dengan sangat kuat, kemudian berkata: "Celaka engkau wahai Ibnu Jahman! Wajib atasmu berpegang dengan sawadul a'zham, wajib atasmu untuk berpegang dengan sawadul a'zham.

Jika kau ingin pemerintah mahu mendengar nasihatmu, maka datangilah dan khabarkan apa yang engkau ketahui. Itu kalau dia menerima, kalau tidak, tinggalkan! Sesungguhnya engkau tidak lebih tahu darinya." [Hadith Riwayat Ahmad, shahih]

9...Sedarlah wahai juak-juak PAS dalam Pakatan Haram, bahawa kalian tidak akan mendapat sebarang pahala kebaikan sepertimana yang telah dinyatakan Abu Ishaq al-Sabi’i r.h. daripada pembesar ulama Tabiin berkata:

“Tidak ada suatu kaum yang mencerca pemimpin mereka melainkan (mereka) akan terhalang daripada mendapat kebaikannya”. [al-Tamhid, Ibn Abdil Barr, al-Fitan, Abu Amru al-Dani]

Walaupun Islam memang mewajibkan rakyat menegur pemerintah yang zalim walaupun kepada firaun sekalipun, nasihat kepada pemerintah itu hendaklah dilakukan dengan bahasa yang paling baik dan paling lunak serta dalam keadaan yang terhormat serta haram mencela dan mengaibkan pemimpin di hadapan khalayak ramai berdasarkan firman Allah s.w.t: Surah Taha: 43-44:

“Pergilah kamu berdua kepada Firaun, Sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufurannya. “Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya, dengan kata-kata yang lemah-lembut, semoga ia beringat atau takut”.

Berdasarkan surah ini sahaja telah menunjukkan bahawa Demonstrasi BERSIH itu sahaja telah bertentangan dengan seruan dan firman Allah s.w.t. Lebih memburukkan keadaan penganjur BERSIH telah menjemput wartawan-wartawan asing demi memutar belitkan fakta serta memburuk-burukkan dan mengaibkan kerajaan.

Sedarlah wahai juak-juak PAS bahawa kalian telah menentang seruan dan firman Allah s.w.t.

10... Bukan sahaja perbuatan bersekongkol dengan Demonstrasi Jalanan BERSIH itu bertentangan dengan firman ALLAH, tetapi ia juga menentang apa yang telah diseru oleh Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w

Sabda Nabi s.a.w:
“Sesiapa yang hendak menasihati pemimpin akan sesuatu urusan maka janganlah dia melakukannya terang-terangan tetapi peganglah tangannya dan bersendirianlah dengannya (lalu nasihatlah), jika dia (pemimpin) menerimanya maka demikianlah yang dikehendaki, jika tidak maka dia telah melaksanakan tanggungjawabnya”. [Hadith Riwayat Ahmad, shahih]

Jika kita rujuk dari fakta 1 sehingga fakta ke 10 sudah jelas lagi bersuluh bahawa Haji Hadi dengan sengaja memutar belitkan fakta dan menyembunyikan kebenaran.

MAT SABU KANTOI!!!


ini cerita Mat Sabu...
yang ini versi rasmi PDRM..

AMANAT HAJI HADI

KOMEN ANWAR KEPADA HUDUD PAS

Sokonglah DAP kalau nak jahanam...


8.15 malam kami bergerak dari hotel menuju ke ibu pejabat DAP , Rasah Kepayang bersama seorang sahabat yang tahu berbahasa Mandarin . kami pada mulanya mahu naik tetapi memandangkan semua yang menghadiri perjumpaan itu adalah orang Cina , kami biarkan kawan kami sahaja yang naik dan rakam setiap perbualan yang berlaku di pejabat berkenaan.

Setelah hampir 45 minit kawan kami di atas kami nampak Anthony Loke dan beberapa orang lagi turun dan duduk di kedai makanan di hadapan ibu pejabat berkenaan.

20 min kemudian kawan saya turun dan kami duduk di kedai mamak sebelah ibupejabat DAP berkenaan dan kawan saya telah menceritakan apa yang telah berlaku ketika perjumpaan dengan Anthony Loke,Mereka banyak menyentuh mengenai isu Bersih dan mereka kata DAP sememangnya senang hati kerana ahli DAP telah mengikut arahan tidak terlibat dengan perhimpunan BERSIH berkenaan.

katanya lagi , Biarkan Orang melayu lanyak orang Melayu, kita jangan campur kerana itu bukan urusan kita. Biar mereka tuduh Anwar meliwat atau Anwar langgan pelacur Cina, Kita janagn campur , itu hal mereka , Orang UMNO tidak percaya Anwar dan PKR serta PAS , PAS dan PKR tidak percaya orang UMNO. Siapa yang untung DAP...DIPETIK DARI LAMAN INI

BAHAYA FAHAMAN RADIKAL

Aturan kerusi Parlimen 222 yang hari ini menjadi kerusi pertandingan dalam PRU-13 merupakan medan pertandingan untuk UMNO sebanyak 117 kerusi. Jauh daripada sifir ini, UMNO amat layak menjadi Ketua Eksekutif Negara Malaysia. Kerusi kemenangan 148 ialah kemenangan Majoriti 2/3, yang membolehkan sebuah Kerajaan Melayu Islam yang tidak pernah meruntuhkan mercu utama Persekutuan, iaitu Agama Islam ialah agama bagi Persekutuan.

Persepsi Dr. Lo' Lo Ghazali, anak bekas Mufti Perak yang telah dijemput Allah lebih awal, tentang beban tanggungjawab bapanya sewaktu memegang amanah sebagai Mufti Perak, diberitakan dikesali olehnya. Dek kerana beberapa perkara yang tidak dituruti oleh sifulan bin sifulan sepanjang kerjaya bapanya. Ikut skrip Dr. Lo' Lo kepad Dr. Asri. Ternyata, pernyataan Dr. Lo' Lo ini menjelas kecetekan ilmunya dalam memahami mauduk dan uslub pemerintahan sebuah Negara Melayu Islam yang baru bangkit daripada kesan-kesan penjajahan. Rupanya, ramai kalangan pemimpin dan peminat PAS ialah anak-anak kefahaman Syiah yang bersetuju dengan konsep fikir radikal dan sembrono. Tiada hikmah dan kefahaman mengurus nikmat merdeka secara sopan santun langsung rupanya...BACA SETERUSNYA

Khamis, 7 Julai 2011

Nak DEMO bonar..amek kau....

1. Kita tak dapat nafi bahawa berdemonstrasi mempunyai tempat dalam pengamalan demokrasi.

2. Saya baru kembali dari lawatan ke Mesir. Seperti kita semua maklum satu demonstrasi besar di Kaherah telah berjaya menjatuhkan Kerajaan Hosni Mubarak.

3. Tetapi kesan demonstrasi tidak terhad kepada kejatuhan Kerajaan. Ekonomi Mesir merosot dengan amat teruk. Mesir, yang banyak bergantung kepada pelancongan mengalami kemerosotan 80 peratus semasa demonstrasi berlaku. Hari ini pun pelancong belum kembali dan banyaklah hotel yang kosong.


4. Serangan terhadap polis adalah satu jenayah. Sudah tentu jika polis diserang, maka polis terpaksa menggunakan kekerasan. Jika polis guna kekerasan maka ini akan dijadikan isu oleh yang berdemonstrasi.

5. Mungkin kerana ingin mengelak daripada tindak balas maka polis diarah berundur dan tinggalkan tempat demonstrasi tidak dikawal. Keadaan ini merbahaya kerana orang awam tidak mendapat perlindungan polis lagi.

6. Sudah tentu pemulihan ekonomi terganggu. Pelancong tidak kembali dan jauh sekali pelaburan oleh pelabur tempatan dan asing. Pengangguran bertambah dan yang miskin menderita bertambah.

7. Walaupun demonstrasi diterima dalam demokrasi, ia tidak boleh diguna dengan sewenang-wenangnya. Jauh daripada memberi manfaat kepada rakyat, ia menambah masalah bagi rakyat.

8. Pihak tertentu merancang untuk mengadakan demonstrasi besar-besaran pada 9hb Julai ini. Apakah benar demonstrasi ini bertujuan untuk membersihkan proses pilihanraya?

Sapo nak " BERSIH" kan Sapo nih ha..Pandir nek amek-amek la

Rasanya, semua mesti sudah mengetahui mengenai rancangan BERSIH dan pakatannya dalam parti pembangkang untuk mengadakan perhimpunan jalanan di Kuala Lumpur dengan kehadiran lebih 100,000 `orang kuning' pada Sabtu depan. Dengan penuh angkuh, mereka mendakwa mempunyai alasan kukuh berbuat demikian dan pada 9 Julai nanti, Yang di-Pertuan Agong mesti dimaklumkan mengenainya.

Apabila diminta justifikasi mengadakan perhimpunan jalanan haram itu, penyokongnya pantas memberi alasan yang sudah dijangka. Anda akan diberi syarahan mengenai kepentingan kebebasan hak demokrasi, selain kenyataan sinis kononnya anda tidak menghiraukan kebenaran.

Mereka akan memberitahu betapa SPR bersekongkol dengan kerajaan untuk menyenaraikan individu yang sudah meninggal dalam senarai pengundi. Mereka resah apabila dimaklumkan SPR tidak harus dipersalahkan. Berapa ramai antara kita yang membuat pemberitahuan kepada SPR apabila ada saudara-mara yang meninggal? Mengapa kita tidak mengambil masa lama untuk memaklumkan bank, syarikat insurans, polis, KWSP hatta Along sekalipun tetapi bukan SPR? Hakikatnya, kita memandang lewa keperluan membuat laporan kepada SPR kerana pilihan raya umum berlaku sekali dalam lima tahun. Kita kerap mendengar orang berkata: "Kenapa perlu nak lapor cepat-cepat? Orang mati bukannya boleh mengundi." Apa yang dilepas pandang ialah undang-undang tidak membenarkan SPR membuang nama pengundi tanpa bukti sahih.( Seterusnya.... )

Sabtu, 2 Julai 2011

Jangan Jang Jangan..susah ekau nanti eh!!!

SOBAB MUSABAB TAK PERLU SOKONG DEMO BERSHIT OPSSS BERSIH

1. Nak datang kek kolumpo duit sendiri, kok dari somban kok naik Komuter RM 6.30 sampai stesen Kolumpo, poie balik dah RM 12.60, makan n minum laie RM 10.00. Kang orang pakai baju kuning, nak tak nak kono boli jugak baju kuning tu, hargo eh RM 30.00 solai. Kok datang mo org umah dah double belanjo eh. Lobih baik buek belanjo dapur takpun jadikan duit tu tambahan untuk bagi omak ayah yang tiap-tiap bulan bagi tu.Kok biaso eh RM200, jadi bajet yang nak poie demo tu kok RM 100 dapek lah orang tuo tu RM300… Lagi bosar pahalo eh

2. Maso tebuang ajo join demo ni, terlalak lalak, terpokik-pokik, peh tu kang nasib tak baik huru haro pulak, kono simbah ngan air gatal, silap-silap “ terpeleot “( terseliuh ) kaki, ko tangan ko dan nak kono berubek pulak… duit laie..

3. Nasib tak baik kono tangkap plak.( .yolah dah polis kato ini perhimpunan yg salah dari segi undang-undang yang ekau menggatal pie buek apo )..nak kono jamin, kok ekau orang kayo takpolah, kok kojo kau motong gotah atau kojo kilang amacam?mano ekau nak rabo an duit jamin tu? Apo ekau igt puak2 tu nak jamin ekau kuar?..sori maa…

4. Dahlah kono tangkap, kok kono reman seminggu, dah tontu tak datang kojo punyo, apo kok kau kojo ngan syarikat abah kau buleh la kok kau kojo samo orang camno?..elok2 gaji mahal, kono buang kojo, dah hulu hala plak nak cari kojo lain…

5. Dah la kono buang kojo, org umah plak kojo gaji ciput, nak bayar umah laie, keto lai..belanjo dapur laie, anak nak sekolah, kan ko nayo kek keluarga..ni jenis org camni kok ditegur kek org umah memang kono penamparlah jawab eh..konpom..salah sendiri tak igt..

6. Kok ekau poie jugak jang makno eh ekau aniayo kek org lah..mmg kau sokong kezaliman…tak cayo?..ekau poie meramaikan demo tu, lalu kek jalan, tepi kodai orang kiri kanan…dah ekau ghamai kek situ camno pelanggan nak datang kodai orang tu? Rugi dio eh, kok selalu hari2 dapek la RM800..tapi sobab dek ekau ngan gang demo kau tu rugi dio eh..memang disumpah eh lah kau jang..

7. Drebar teksi taklah nak cari makan..apotak eh dah kau mengerutungi tongah-tongah jalan tu camno dio nak lalu cari customer… kok ado org naik teksi eh konpom kono bayar mahal punyo..yolah kono ikut jalan lain..kono sumpah kau laie jang..

8. Kok ado org sokat rezeki kau jang kau mesti marah kan…tak payah susah-susah..Pendekar paking keto dopan pintu masuk umah kau konpom kito berporang….

9. Tak payahlah poie jang oi… tapi kok nak poie jugak kok kono sosah ngan FRU sendiri mahu igt maaaaa

Alahaii Pak Imam..

Kena Pecat pun nak Demo ke?..( klik sini ).

1. Kadang-kadang sodih ati Pendekar bilo nengok keadaan jadi macam ni..

2. Apo tak sodih eh Imam yang bekerja selama ini tetibo ajo kono pecat..kuranglah punca rezeki kok sebelum kono pocat mungkin gaji Imam ni RM1500.00 sebulan,Pendekar agak-agak ajo..kok ado buek kojo lain pun dicampur ngan gaji imam tadi dapeklah RM3000.00

3. Bilo dah tak jadi Imam kuranglah RM1500.00. tapi percayalah akan ado rezeki lain yang Allah akan gantikan, dan musibah pemecatan ini datang dari Allah juga. Pendekar yakin Pak Imam pun tau hal ni…

4. Soal kono pocat ini, ini soal majikan.Kok majikan tu nak kito kojo ngan dio lagi maka di suruh eh lah kito buek kojo.Kok majikan tu dah taknak lagi mako disuruh ehlah kito berenti, kok kito tak nak berenti mako dipocat eh lah kita. Di sini kito kono sodar bahawa “ IMAM ITU BEKERJA DENGAN MAJIKAN NYA”.

5. Kok Pak Imam tak pueh hati dengan pemecatan tu bawa lah ke mahkamah. Kan ko Pak Imam selama ini mendukung prinsip keadilan. Dalam khutbah selalu Pak Imam cakap, kalau kito redho dengan ujian Allah bosar ganjaran eh”.Mako ini ujian Allah lah nih apo pulak sampai nak bawak jemaah berdemi-demo plak…

6. Soal di sini apa perlunya sampai nak berdemodi tepi jalan? Kan ko menimbulkan kesusahan kepada pengguna jalanraya yang lain, Islam pun tak bagi kito susahkan sesamo manusia.

7. Mantan Mufti Noghori, aka guru Pendekar yang tak disambung kontrak sebagai Mufti Kerajaan Negeri Sembilan pun, beliau redho sebab itu dah ditentukan oleh Allah. Ini kan pulak imam kocik camni ha alaahaiii buek malu ajolah..kok nak famous pun bukan camni cara eh..buek cara anak jantan..kok ado hajat nak bertanding kek Johol pun carilah caro lain nak memperkenalkan diri tu…

8. Pendekar bagi pandangan ajo…